Đàm Vĩnh Hưng

“Thành Nguyễn là người có thể bắt được những khoảnh khắc thần thánh của Đàm Vĩnh Hưng ổn định nhất và đúng với ý tưởng concept nhất. Nên việc tin tưởng và lựa chọn nhiếp ảnh gia này trong các sản phẩm của anh là điều dễ hiểu…”